Prat kan få barn att utvecklas

Lek och bus i all ära, men det finns bättre sätt att få ens barn att utvecklas. Exempelvis kan man låta barnet lära sig ett språk eller instrument. Men i tidig ålder finns inget som stimulerar hjärnan mer än att prata med barnet. Barn vars föräldrar pratat mycket med dem, kan nämligen få större intellektuella förutsättningar.

1173882-mother-with-baby

Vi vet sedan tidigare att om barnen får vara kreativa och pyssla, spela ett instrument, lära sig ett språk eller liknande blir de stimulerade och utvecklas. Detta kan leda till att de lyckas bättre när de blir äldre och får lättare att lära sig andra saker. Självklart vill varje förälder underlätta för sina barn på det sättet. Men när barnen är väldigt små kan man inte ta till sådana saker för att stimulera utvecklingen. Då gäller det att hitta andra knep att göra det på.

Barnen utvecklas av prat

I Dagens Nyheter kan man läsa att spädbarns utveckling och hjärnor blir stimulerade av att man pratar mycket och varierat med dem.  Det är forskare i USA som hävdar att hur mycket föräldrarna pratar med sina barn och hur avancerat språk de använder, sätter spår i barnens hjärnor. Forskarna har sett de största skillnaderna mellan barnen just i de områden i hjärnan som hanterar språkutvecklingen. Även forskare vid andra institutioner stödjer hävdandet och menar att det är oerhört viktigt att prata med barn. Barnen får större intellektuella möjligheter när föräldrarna pratar mycket, kärleksfullt och engagerat med dem. Redan vid 18 månaders ålder syns skillnaden i barnens utveckling. Vid tiden då det är dags att börja i skolan kan skillnaderna vara så stora att de barn som inte fått stöd hemifrån kan ha halkat efter flera år. Problemet med detta är att skillnaderna inte försvinner.

Direktkommunikation det enda sättet

Det är enbart kommunikation direkt med barnen som utvecklar deras hjärnor. Att barnen tittar mycket på tv hjälper inte alls i deras språkinlärning. Så till alla föräldrar som vill ge barnen bättre intellektuella förutsättningar:

  • Prata mycket och ofta med ditt spädbarn.
  • Använd inte bara enstaka ord utan ha hela konversationer.
  • Var inte rädd för att använda svåra ord, även om barnet inte förstår dig.
  • Iaktta noga hur barnet svarar så riskerar du inte att prata över huvudet på hen.